Image

1. FLEXIBILNÍ
COPY CENTRUM

Pracovní dobu upravujeme dle dohody s Vámi a celkovému množství zakázek a našich kapacit.

Objednat zakázky můžete online.

Čas vyzvednutí dle dohody.

Online příjem zakázek není omezen na OT dobu.

Zásady ochrany osobních údajů

Níže bychom Vám rádi prostřednictvím tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů objasnili, jakým způsobem shromažďujeme, využíváme a chráníme Vaše osobní údaje. SOVA COPY však neshromažďuje žádné osobní údaje, které mu dobrovolně sami neposkytnete. Tedy pokaždé, když poskytnete Vaše osobní údaje a data prostřednictvím webové stránky, zároveň souhlasíte s jejich shromažďováním, používáním a zpřístupňováním daných údajů.

1. Správce osobních údajů

Provozovatel SOVA COPY, Milada Šimová, se sídlem Jiráskova 1286, 530 02 Pardubice, Ičo: 88355951, Dič: CZ8561153634, zapsaná na úřadě příslušném podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic (dále také jako "SOVA COPY") by rád informoval Vás, jakožto uživatele webových stránek www.sovacopy.cz a www.sovadiplomky.cz (dále také jako "webové stránky") o níže popsaném shromaždování osobních údajů, jejich případném uchování a ochraně těchto osobních údajů.

2. Objasnění pojmů

Osobní údaj jsou podle naříření o GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Rozsah zpracování osobních údajů

3.1 Aktivně sdělěné údaje

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (například objednávky služeb, přihlášením se k odběru newsletterů či odesláním poptávky na naše služby). Tyto informace nám nejste povinni poskytnout, avšak poté my Vám nebudeme schopni některé služby poskytnout, jelikož některé tyto údaje jsme ze zákona povinni o Vás shromáždit při využití našich služeb.

 

Nejčastěji se jedná o tyto údaje:

Jméno a Příjmení

Email

Kontaktní a/nebo doručovací adresa

Telefonní číslo

IP adresa

Další údaje, které nám dobrovolně poskytnete emailem, online formulářem z našich webových stránek či telefonicky.

 

Vzhledem k povaze našich služeb Vás také informujeme, že při poskytování našich služeb (například tisk, skenování či kopírování), kdy jsou zpracovávány Vaše dokumenty zcela soukromé či citlivé povahy (např. smlouvy, diplomy, úřední listiny atd.), tyto dokumenty okamžitě při předání a zaplacení hotové zakázky odstraňujeme z našeho interního systému (např. úložné disky, emaily, paměti tiskových strojů atd.).

Všechny tyto údaje, které nám poskytujete, používáme pouze proto, abychom Vás mohli kontaktovat nazpět a poskytnout Vám informace, které si přejete či potřebujete, případně abychom mohli vyhotovit Vaši zakázku a předat Vám ji.

3.1.1 Online objednávka diplomové práce

Osobní údaje získané z online formuláře na našich webových stránkách, sloužícího výhradně jako objednávka našich služeb výroby školních závěrečných prací, jsou použity výhradně pro účely zpracování zakázky a získání Vašeho případného souhlasu se zasíláním newsletterů.

3.1.2 Osobní údaje získáné, když nám zašlete email s poptávkou

3.2 Pasivně sdělené informace

Neshromažďujeme žádné pasivně získané osobní údaje, jelikož pro analýzu webových stránek používáme služeb Google Analytics, které nám neposkytuje žádné informace sloužící k identifikaci osob. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci služby Google Analytics naleznete zde: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

4. Přístup k osobním údajům

Subjekty osobních údajů mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ v platném a účinném znění. Udělený souhlas jsou klienti oprávněni kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do provozovny SOVA COPY, Chelčického 782/1, 130 000 Praha) či na elektronickou adresu správce osobních údajů info@sovacopy.cz.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

souladu s ustanovením § 5 ZOOÚ, v platném a účinném znění subjekty údajů tímto udělují společnosti SOVA COPY dobrovolně souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely uvedené v odstavci č. IV. Tento souhlas udělují subjekty osobních údajů při prvním kontaktu s SOVA COPY např. vyplněním dotazníku, žádosti o zasílání aktualit.